TÜBİTAK'ta kadrolaşma neden önemli?

11yıl önce yapılan bu ikazın sonucunu şimdi... Hep beraber, gördük!

Askeri kripto sistemini kim hazırlar?

TÜBİTAK’ta kadrolaşma neden önemli?

14 Ekim 2003 tarihinde AKŞAM Gazetesinde yayınlanan makalemdir…

 ..Konu başlığımız TÜBİTAK. 40 yıl önce kurulan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) ‘bilim-teknoloji üretir, özerk bir kurumdur. Bilim Kurulu vardır, TÜBİTAK’ı bu kurul yönetir, başkanını seçer. Yasa gereği de direkt Başbakan’a bağlıdır. Kurumun hassas işlevi nedeniyle de mutlaka siyasetten uzak kalması gerekir. Ve şimdi, ‘’bazı’’ AKPliler TÜBİTAK’a el attı, bilimi siyasallaştırmak, bilim adamlarını öncelikle de kurumun tepe yönetimi Bilim Kurulu’nu baştan aşağı değiştirmek istiyorlar

...

TÜBİTAK Bilim Kurulu 4 ay önce görev süresi dolan Prof Namık Kemak Pak’ı yeniden başkan olarak seçip, yasa gereği Başbakan’a bildirdi ama 4 aydır Namık Kemal Pak’ın seçilmişliği Cumhurbaşkanına onaylansın diye götürülmedi çünkü biraz öncede belirtiğim gibi birileri (!) Başkan’dan başlayıp aşağı doğru tüm kadroyu değiştirmek istiyor, özekliğinini elinden alıp Bakan’a bağlamak istiyorlar.

Meclis’e TÜBİTAK’ Başkanı ve Bilim Kurulu’nun 6 üyesinin ‘bir defaya mahsus başbakan’ın önerisiyle’ atanmasını öngören tek maddelik bir tasarı sevk edildi. Bilim Kurulu 12 kişi.. Başkan ve 6 üye Başbakan tarafından atanırsa TÜBİTAK siyasi iktidara bağlanıyor.

Ve şimdi geldik şeytanın dans ettiği noktaya, asıl önemlisi de… Yavaş yavaş okuyunuz lütfen;

TÜBİTAK’ın en önemli işlevinin, Türk Silahlı Kuvvetlerine lojistik destek olmak mesala kripto sistemlerini hazırlamak, Türk silahlı Kuvvetlerinin bilgi güvenliği açısından önemli birçok sistemini geliştirmek üretmek oldugunu biliyor muydunuz? Örnek,

Ulusal Kriptoloji Enstitüsü’nün (kripto; gizli-ulusal güvenlikle ilgili başta askeri ve de dışleriyle ilgili bilgilerin başkalarının eline geçmesini önlemek için özel bir teknikle alfabelendirilmesi, kodlanması) TUBİTAK çatısı altında hizmet verdiğini kaçınız biliyordunuz?

Evet, TSK’ni, ulusal güvenliğimizi ilgilendiren, birinci dereceden gizlilik gerektiren bilgiler-teknolojiler-bilimsel çalışmalar üretmek TÜBİTAK’ın öncelikli görevidir. Dolayısıyla da TÜBİTAK’ın uzmanlarının kim oldukları-kimlerin adamı olup olmadıkları milli güvenliğimiz adına hayati önem taşır.

İlk defa şu anda bu köşede okuduğunuz TÜBİTAK çalışmalarının milli güvenlik boyutu nedeniyle de TÜBİTAK asla siyasallaşamaz. ‘’Bazı’’ AKP’lilern TÜBİTAK’ta yapmak istediği kadrolaşma operasyonunu bu can alıcı, şok açıklamayla yorumlayınız.

Söyleyin şimdi ey okur; ulusal gizli bilgilerinizi, Kriptoloji enstitünüzü, Milli Güvenliğinizle ilgili faliyetleri teslim ettiğiniz uzmanlarımız neden değiştirilmek isteniyor?

Neden özerkliği ellerinden alınmak isteniyor?

Bu yapıda kadrolaşma neden önemli olabilir?