ABD 2014-2026 küresel gayrınizamı savaşa hazırlanıyor

ABD 2014-2026 küresel gayrı nizami savaşa hazırlanıyor

Bu makalem 11 Haziran 2008 tarihinde AKŞAM Gazetesinde yayınlanmıştır

'Karalamak istediğin hedefteki kişi veya kurumun masum bir cümlesinin içinden bir kelimesini cımbızla, istediğin gibi üzerinde oyna, istediğin anlama uygun makyajla ve başla kara propagandaya, devletin en önemli kurumlarına ve de üniter yapıyı korumaya çalışan, Cumhuriyet aşıklarına itibar infazı yap' dönemindeyiz.

Bu anlamdaki son 'bulandırma operasyonu'na bakınız;

Genelkurmay Başkanlığı'nın, Gayri Nizami Harp (GNH) birimlerinin görev tanımı ve alanını genişleten kapsamlı bir çalışma başlattığı iddia ediliyormuş ve tanıma yeni eklenen, 'ekonomik, psikolojik, siyasi vb. işgaller'in ne anlama geldiği ise açıklanmıyor" deniliyormuş, miş, mış...

Ülkenin bekasını ilgilendiren, ulusal güvenlik gereği böyle ulu orta tartışılmaması gerektiren son derece stratejik bir konu malum niyetlerin sahiplerince nereden nereye taşındı.

Peki soralım bakalım 'değişen savaş konseptinde gayrı nizami harp' tanımını yenileyenlerin başında ABD bulunuyor ise, hatta ABD, KÜRESEL BİR GAYRİNİZAMİ SAVAŞA HAZIRLANIYOR ise...

Türkiye'nin ne/neler yapması gerekiyor?

Size çok önemli bir rapordan bahsetmek istiyorum. (Ki Ocak'ta bu önemli haberi ilk kez bu sütunlarda okuduğunuzu sanıyorum) Evet, ABD Savunma Bakanlığı'na 11 Eylül 2007?de sunulan 100 sayfalık bir rapor Washington'un efendilerinin önümüzdeki savaş konseptini ortaya koyuyor.

Bu rapora göre ABD KÜRESEL BİR GAYRİNİZAMİ SAVAŞA HAZIRLANIYOR ve bu savaş 2014-2026 yılları arasında gerçekleşecek.

SAM Amcam bu döneme şu andan hangi zeminleri oluşturarak hazırlanıyor dersiniz?

Gayrı nizami savaş klasik savaşlardan farklıdır, düzenli çatışmaların aksine; kültürel, ekonomik, istihbari ve askeri olarak kombine edilen, savaşın her an devam ettiği, harp şeklidir.

Türkiye'nin özellikle 1992'den sonra PKK ile giriştiği mücadele de bu sınıfa dahildir.

Türk Ordusu da gayrinizami harp alanında dünyanın en tecrübeli ordularının başındadır.

Tekrar ABD Savunma Bakanlığı'ndaki son rapora dönelim, ABD adeta küresel bir gerilla savaşına başlıyor, söz konusu raporda asimetrik ve de psikolojik savaşı da içine alan 'gayrı nizami harpin yeni koşulları' tahminizin ötesinde ürkütücü hazırlıkları içeriyor.

Bu raporu destekleyen Washington'un ilgili merkezlerinin hazırladığı psikolojik harekat stratejisinde ise en ilginç bölümünü stratejik hedef kitleyi açıklayan kısım oluşturuyor;

'Stratejide, 'kilit etkileyicilerin' düşünceleri ile toplumda dalgalanmalar yaratabilen kişiler olduğu belirtiliyor ve bu kapsamda etki altına alınacak kişiler içinde 'din adamları', 'eğitimciler', 'gazeteciler', 'kadın liderler', 'işçi liderleri', 'bilim adamları' ve 'askerler' sayılıyor. Strateji, hedef kitle içinde 'gençleri' 'hassas nüfus' içinde vurguluyor ve öncelikle etki altına alınması gereken kitle olarak belirtiyor.

'Acaba 'Türkiye'de dış güçlerin etkisi altına girmiş olan bu amaçla çalışan 'kilit etkileyiciler' biliniyor ve takip ediliyor mu?'

Ve ana konumuza dönüp, 'gayri nizami harp'in değişen yeni koşullara göre yeniden tanım zorunluluğuna dair bir başka önemli habere bakalım; savaşın, terör üretim merkezlerinin, kırsallardan, 'gecekondulara-şehrin arka bahçelerine hızla kayan' yeni boyutundan ötürü ABD yeni bir savaş doktrini geliştirdi.

Bu doktrine göre savaşın yeni cepheleri, gelişmekte olan ülkelerin milyonlarca nüfuslu kenar mahalleleri! ABD'nin etkin isimlerine göre 'Geleceğin savaşları dünyanın bozuk şehirlerini meydana getiren sokaklarda, kanalizasyonlarda, yüksek binalarda ve geniş alanlara yayılmış evlerin arasında olacaktır.' (Bu savaş biçimi de gayri nizami olmayacak mı?)

Pentagon, gelişmekte olan ülkelerin kalabalık şehirlerinin bugün 1 milyar civarında olan ve BM raporlarına göre her yıl yaklaşık 25 milyon artan nüfusunu, (özellikle de terörize olmaya eğilimli görülenlerin yaşadığı kenar mahalleleri) potansiyel tehdit olarak algılıyor.

Gerektiğinde buralarda kullanabilmek için yeni nesil silahlar sipariş ediyor.

'Kolektif Şehir Operasyonları' başlıklı konferanstaki konuşmacılardan Duane Schattle, 'Bugün Irak'ta yürüttüğümüz aslında bir sonraki savaş, yani; geleceğin savaşıdır ve önümüzdeki dönemde şehirlerde savaşacağız' diyor.

İşte dünyanın önündeki büyük fotoğraf bu, ABD yeni savaş doktrini belirler iken bizim de içeride yeni konsepte uygun hazırlık yapmamızı acaba kim/neden istemiyor dersiniz?