Yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı

7 yıl...

Ve işte 6 Kasım 2015 tarihinde oybirliği ile alınan Yargıtay'ın kararı ile yurtdışına çıkış yasağıM kaldırıldı...

Özgürce kanat çırpacacağım yine..Haksızyere elimden alınmış seyahatetme özgürlüğüm nihayet iade edildi.. (g.k)

 

Yurtdışına çıkış yasakları kaldırıldı...

11 Kasım 2015

 Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ergenekon Davası'nda yargılanan 87 kişinin talebini kabul ederek yurtdışına çıkış yasaklarını kaldırdı.

Yargıtay 16.Ceza Dairesi, 6 Kasım 2015 günü oybirliği ile alınan karar ile da aralarında Güler Kömürcü, İlker Başbuğ, Tuncay Özkan, Dursun Çiçek ve Fatih Hilmioğlu'nun da olduğu (toplam 260 sanıktan) 87 kişinin yurtdışı yasağı kaldırdı.

- Kararda şu ifadelere yer verildi:

“CMK’nın 109 ve müteakip maddeleri gereğince tutuklama sebeplerinin varlığı halinde adli kontrol uygulanabilir. Adli kontrolden amaç mahkumiyet hükmünün kesinleşmesi halinde kaçmayı engellemek suretiyle infazın sağlanabilmesidir.
Dosya içeriği ve taleplerin kapsamına göre bir kısım sanıkların soruşturma aşamasında kaçma imkanı varken kendiliklerinden teslim oldukları ve hüküm sonrası bildirdikleri adreslerde ikamet edip temyiz duruşmasına bizzat katılarak savunma yaptıkları göz önüne alınarak hakkında kaçma şüphesini gösterir somut olgu da bulunmayan sanıklar hakkında adli kontrolün devamına karar vermek ileride telafisi imkansız zararlara yol açabileceğinden sanıklar yönünden taleplerin kabulü ile CMK’nın 111. maddesi gereğince adli kontrol kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.”